własna firma

Gdzie szukać dotacji na założenie firmy?

Najczęściej założenie firmy, zwłaszcza jednoosobowej działalności gospodarczej, nie wymaga dużych nakładów finansowych. Jednak każdy przedsiębiorca przyzna, że spory zastrzyk gotówki na rozkręcenie działań zdecydowanie zwiększa szanse na powodzenie pomysłu i otwiera przed nową firmą zupełnie nowe możliwości. Gdzie w takim razie szukać wsparcia finansowego dla swojego biznesu? Poniżej przedstawiamy kilka możliwości pozyskania dotacji w 2019 r.

Jednorazowe środki z urzędu pracy

Jest to bezzwrotna dotacja, która musi być przeznaczona na założenie działalności gospodarczej. Rozwiązanie to jest bardzo popularne wśród osób planujących prowadzenie biznesu, gdyż formalności, które trzeba wypełnić, nie są szczególnie skomplikowane. Oczywiście urząd pracy stawia przed wnioskodawcami pewne wymogi, przede wszystkim konieczne jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej i nieprowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy, nie można też studiować dziennie.

Wsparcie finansowe sięga maksymalnie 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jednak ostateczna wysokość dotacji, szczegółowe zasady jej przyznawania oraz terminy naboru wniosków regulowane są przez wewnętrzne regulaminy poszczególnych urzędów. Jeśli więc myślisz o pozyskaniu kapitału z tego źródła, najlepiej udaj się do właściwego Ci urzędu pracy i zasięgnij wyczerpujących informacji. Pamiętaj też, że w przypadku otrzymania dotacji jesteś zobowiązany do prowadzenia firmy przez minimum rok. W tym czasie nie możesz podejmować się innej pracy ani zawiesić działalności gospodarczej. W przeciwnym razie cała kwota udzielonego dofinansowania wraz z odsetkami będzie musiała zostać zwrócona.

Dotacje unijne dla niepracujących

Jeśli nie jesteś zatrudniony, możesz również rozejrzeć się wśród możliwości, jakie oferują programy pomocowe UE. Znaczenie ma tu Twój wiek, jeśli więc masz mniej jak 30 lat, a jednocześnie nie uczysz się stacjonarnie i nie kształcisz, przyjrzyj się Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Jeśli uda Ci się zakwalifikować do uzyskania wsparcia w ramach programu, otrzymasz bezzwrotne środki finansowe na start firmy (6-krotność średniego wynagrodzenia w Polsce). Co więcej, możesz liczyć na wsparcie pomostowe przeznaczone na pokrycie bieżących i stałych kosztów firmy oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe dotyczące prowadzenia biznesu.

Z kolei dla niepracujących osób, które skończyły już 30 lat, przeznaczone są bezzwrotne dotacje i zwrotne pożyczki z Regionalnych Programów Operacyjnych. Każde województwo ma własny RPO i osobne zasady przyznawania wsparcia. Maksymalna wysokość dotacji wynosi również 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a na początku działania firmy możliwe jest wsparcie pomostowe finansowe i doradcze. Tu także przewidziano wsparcie merytoryczne, pod postacią specjalistycznego doradztwa i szkoleń biznesowych. Na pomoc liczyć mogą jednak tylko osoby w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy: w wieku powyżej 50 lat, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, słabo wykształceni oraz kobiety - szczególnie po 45 r.ż.

Dla osób nienależących do wyszczególnionych grup przewidziano pożyczki o bardzo korzystnym oprocentowaniu. Zaletą pożyczki preferencyjnej jest to, że może być udzielona na kwotę znacznie wyższą niż kwota dotacji. Procedury towarzyszące pozyskaniu kapitału są w tym przypadku dużo prostsze i zajmują mniej czasu niż w przypadku starania się o kredyt bankowy.

W znalezieniu informacji o wsparciu dla osób niepracujących pomóc może wyszukiwarka dla osób poniżej 30 lat lub wyszukiwarka dla osób powyżej 30 lat.

dofinansowanie firmy z Unii Europejskiej

Dotacje dla firm innowacyjnych

Osobna pula dotacji przeznaczona jest dla projektów, które można określić mianem innowacyjnych. Ich ogromnym plusem jest możliwość pozyskania znacznie większego kapitału oraz niezbędnego przy tego typu projektach wysoce specjalistycznego wsparcia merytorycznego.

Jeśli Twoja działalność będzie zlokalizowana i prowadzona na terenie Polski Wschodniej (województwo lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), ciekawą propozycją może okazać się wsparcie w ramach platform startowych. Wybrane ośrodki innowacji (parki naukowe, parki czy inkubatory technologiczne) będą kompleksowo wspierać nowatorskie pomysły biznesowe, umożliwiając im rozwój w ramach platformy startowej. Samo dokapitalizowanie innowacyjnego projektu może wynieść nawet 800 tys. zł.

Natomiast projekt STARTER (Program Inteligentny Rozwój) ma na celu finansowanie działalności inkubatorów (wybranych funduszy zalążkowych) dla najbardziej rokujących pomysłów biznesowych z całej Polski. Firma objęta wsparciem otrzyma dotację, będzie mogła korzystać z biur i infrastruktury, doradztwa biznesowego oraz specjalistycznych usług księgowych, marketingowych itp. Po pozytywnym zakończeniu fazy preinkubacji przedsiębiorca będzie miał duże szanse na zawiązanie spółki z dużym partnerem i otrzymanie poważnego wkładu finansowego.

Dotacje na założenie firmy na wsi

Jeszcze inne narzędzie pomocowe skierowane jest do osób z terenów wiejskich, które chciałyby założyć w swojej miejscowości mikroprzedsiębiorstwo prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) daje szanse otrzymania do 100 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Osoby ubezpieczone w KRUS mogą starać się o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, a osoby ubezpieczone w ZUS o wsparcie w ramach działania LEADER.