własna firma

Koszty założenia działalności gospodarczej

Rejestracja firmy

Ogólny koszt założenia firmy zależy od kilku czynników. Dużo zależy od tego, jaką formę prawną będzie miała nasza działalność. Najtańszą opcją jest jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna, których rejestracja w zasadzie nic nie kosztuje. Wystarczy wypełnić druk CEIDG-1, co można zrobić przez Internet, a jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP, nie musisz nawet wychodzić z domu. W przeciwnym razie konieczna będzie wizyta w urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy w celu podpisania wniosku, ale cały proces jest w obu przypadkach bezpłatny.

Jeśli planujesz prowadzić spółkę handlową (czyli spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), konieczna będzie jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Towarzyszy temu opłata, która w 2019 r. wynosi 500 zł oraz dodatkowo 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłaty za rejestrację w KRS mogą uniknąć przedsiębiorcy, którzy zarejestrują spółkę jawną, komandytową lub spółkę z o.o., zawierając umowę przy pomocy wzorców z systemu teleinformatycznego.

Odrębną sprawą jest podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość zależy od tego, jak duży wkład wniesiono do majątku spółki lub kapitału zakładowego. Podatek wynosi 0,5% od tej kwoty. Należy też pamiętać, że w przypadku zakładania spółki aktem notarialnym dochodzą opłaty notarialne, które są ustalone odgórnie rozporządzeniem i także zależą od kapitału firmy. Natomiast samo wynagrodzenie notariuszy określane jest przez nich indywidualnie, dlatego najlepiej wcześniej zorientować się, w której kancelarii będzie najtaniej.

Inne koszty

Zakładając firmę, warto pomyśleć o pieczątce, która choć nie jest obowiązkowa, to nie kosztuje dużo. Może natomiast się przydać podczas wystawiania dokumentów i podpisywania wniosków czy deklaracji. Ponadto banki i urzędy często wymagają posiadania pieczątki zawierającej dane firmy i bez niej nie załatwimy np. kredytu.

Kolejną nieobowiązkową, ale przydatną rzeczą jest firmowy rachunek bankowy. Co prawda, w sprawach biznesowych można też posługiwać się kontem prywatnym, jednak chociażby ze względów czytelności sytuacji firmy warto na jej potrzeby otworzyć osobny rachunek. Banki posiadają w swych ofertach specjalne produkty przeznaczone dla przedsiębiorców, a związane z nimi koszty i ewentualne profity bardzo się różnią. Dlatego istotne jest, by porównać poszczególne oferty i wybrać tę, która najbardziej nam się opłaci.

Koszty uruchomienia firmy wynikają także z indywidualnych cech biznesu, takich jak rodzaj i skala działalności. W niektórych branżach nie ma potrzeby zakupu specjalistycznego sprzętu czy wynajmu powierzchni biurowych, a do prowadzenia działalności wystarczy np. osobisty komputer i własne mieszkanie. W innych przypadkach trzeba sfinansować zakup drogich maszyn i urządzeń, wynajem biura czy lokalu np. o charakterze usługowym, koszty księgowości, licencji, kasy fiskalnej itp. Jeśli zamierzasz zatrudniać pracowników, ich pensje wraz ze składkami ZUS to kolejny poważny wydatek. Część z tych kosztów jest jednorazowa, czyli trzeba je pokryć tylko podczas uruchamiania firmy, inne natomiast są wydatkami, które przedsiębiorca musi pokrywać regularnie. Do tego typu stałych obciążeń finansowych należy przede wszystkim obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy – szczegóły na ten temat znajdziesz w zakładce „Składki ZUS”.