własna firma

Kto może pomóc w założeniu i rozwijaniu firmy?

Osoby, które myślą o przejściu z etatu na własną działalność gospodarczą, a nigdy wcześniej nie miały do czynienia z praktycznymi aspektami prowadzenia firmy, czują się często zagubione w gąszczu możliwości i… obowiązków. Pomoc zawodowego doradcy biznesowego lub specjalistyczne usługi np. prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe, organizacja promocji przez agencję marketingową itp. mogą okazać się zbyt dużym wydatkiem dla początkującego przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak, że startując z firmą, musisz działać w pojedynkę. Jeśli czujesz, że przyda Ci się wsparcie, możesz skorzystać z pomocy jednej z instytucji otoczenia biznesu np. inkubatora biznesowego, technologicznego czy AIP.

Inkubatory przedsiębiorczości

Inkubatory przedsiębiorczości mają na celu pomoc przede wszystkim w zakładaniu i rozwijaniu działalności nowych firm. Oferta poszczególnych instytucji różni się między sobą, dlatego najlepiej sprawdzić zakres proponowanego wsparcia oraz cenniki najbliższych inkubatorów. Za przykład niech posłużą nam Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), które są powoływane do życia przez uczelnie wyższe.

Założenie firmy pod skrzydłami AIP zajmuje maksimum 24 godziny. Inkubatory użyczają swojej osobowości prawnej i wspierają przedsiębiorcę w zakresie księgowości, kwestii podatkowych, prawnych i administracyjnych. Pozwoli Ci to wystawiać faktury i odliczać wydatki, które poniesiesz z tytułu działalności od kosztów. Twoje obciążenia finansowe będą jednak znacznie niższe niż w przypadku firmy działającej poza inkubatorem, gdyż nie musisz opłacać składek na ubezpieczenie do ZUSu. Inkubator rozliczy także za Ciebie podatek dochodowy. Kolejne plusy to to, że możesz korzystać z innowacyjnych przestrzeni biurowych i ich wyposażenia (w 2019 r. dotyczy to 56 lokalizacji w całym kraju).

Firmy prowadzące działalność w ramach AIP mają dostęp do wsparcia i doradztwa biznesowego, indywidualnych spotkań z coachami i mentorami, szkoleń biznesowych oraz specjalistycznych narzędzi przydatnych w wypracowywaniu skutecznego modelu biznesowego. Dodatkowo społeczność przedsiębiorstw działających w AIP generuje niecodzienne możliwości nawiązania przydatnych kontaktów, wymiany cennych doświadczeń i wspólnej realizacji nowych, innowacyjnych pomysłów biznesowych. Tego rodzaju wsparcie określane jest mianem preinkubacji. Koszty współpracy dla przedsiębiorcy to 300 zł netto na miesiąc (stan na styczeń 2019 r.).

Inkubatory technologiczne

Jeśli firma już istnieje, również można skorzystać z oferty wsparcia AIP – to tzw. inkubacja, w której usługi doradcze są znacznie bardziej rozbudowane i specjalistyczne. W takim przypadku można też zwrócić się o wsparcie do inkubatora technologicznego, który prowadzi program inkubacji przedsiębiorczości technologicznej. W jego ramach firma może korzystać zarówno z biur i całej nowoczesnej infrastruktury, jak i specjalistycznych usług, rozwijając się często w ścisłym powiązaniu z podmiotami o charakterze naukowo-badawczym. Inkubator zapewnia wsparcie szkoleniowe, doradcze, informacyjne oraz uczestniczy w procesie transferu technologii. Jest więc to program skierowany przede wszystkim do firm zajmujących się nowoczesnymi technologiami i prowadzony tak, by osiągnęły one stabilność rynkową i mogły działać na własną rękę.

Dla przedsiębiorców działających w technologicznie zaawansowanych branżach przeznaczona jest także oferta parków technologicznych i centrów transferu technologii.

start-up

Akceleratory

Świadczą jeszcze inną formę wsparcia dla przedsiębiorców, choć coraz częściej pojęcie inkubatora i akceleratora używane jest zamiennie. Oferta akceleratorów kierowana jest jednak do przedsiębiorstw znajdujących się już w fazie zalążkowej, posiadających gotowy pomysł biznesowy. Koncepcja musi być dobrze przemyślana i zaprezentowana w formie biznesplanu, makiety czy prototypu rozwiązania, które ma być wdrożone. Dopiero po zaakceptowaniu projektu przedsiębiorca może otrzymać kapitał, przestrzeń do pracy, doradztwo z różnych obszarów okołobiznesowych oraz wsparcie eksperckie w zakresie wprowadzania produktu bądź usługi na rynek. W zamian za to akcelerator otrzymuje niewielkie udziały przedsiębiorstwa. Czas udzielania wsparcia jest znacznie krótszy niż w przypadku inkubatorów, ale też bardzo intensywny. Po jego upływie młoda firma powinna mieć dużo lepiej sprecyzowaną strategię działania i być przygotowaną do rozszerzania swoich wpływów i dalszego rozwoju.

Instytucje zajmujące się doradztwem biznesowym

Know-how uważane jest przez ekspertów za klucz do odniesienia sukcesu w biznesie. Dlatego też wiedza kosztuje bardzo dużo, jednak można ją bezpłatnie zdobyć jeszcze w jednym miejscu. Ośrodki szkoleniowo-doradcze organizują doradztwo i szkolenia, a także zajmują się przekazywaniem informacji związanych z biznesem za pomocą najróżniejszych kanałów. Ogólnym celem takich instytucji jest rozwój przedsiębiorczości, zwiększanie liczby nowych firm i wzrost konkurencyjności mniejszych graczy na rynku. Każdy ośrodek działa jednak nieco inaczej, gdyż stara się dopasowywać swoje cele do potrzeb oraz realiów konkretnego, lokalnego rynku pracy. Bardzo duże znaczenie ma też adaptacja najnowszych technologii.

Najczęściej używane nazwy takich ośrodków to: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Centrum Wspierania Biznesu, Klub Przedsiębiorczości czy Punkt Konsultacyjno-Doradczy. Z początkiem 2019 r. ich liczba w całej Polsce wynosi 319.